Facebook
СУ Панайот Волов
Средно училище в град Каспичан

Екип от преподаватели в СУ "Панайот Волов" град Каспичан

 

 НАЧАЛЕН ЕТАП:
 • Анастасия Вангелова Атанасова
учител ГЦО  a_n_i_67@abv.bg
 • Елена Петрова Атанасова
учител ГЦО  eli_abcd@abv.bg
 • Даниела Иванова Тодорова
кл. ръководител I клас dit.todorova@abv.bg 
 • Живко Славчев Милчев
учител ГЦО  milchef@abv.bg 
 • Невянка Иванова Генчева
кл. ръководител VI клас  nig65@abv.bg 
 • Росица Росанова Костадинова
кл. ръководител III клас   kostadinova.75@abv.bg 
 • Росица Георгиева Маринова
учител ГЦО rosmar1962@abv.bg
 • Татяна Трифонова Петкова
кл. ръководител II клас   tatianadinova_@abv.bg 
 • Дарина Иванова Драганова

 заместник директор

учебна дейност /ЗДУД/

 darina_id@abv.bg

 

ПРОГИМНАЗИАЛЕН И ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП
 • Явор Цеков Якимов
История и цивилизации  supv.qkimov@gmail.com
 • Севдалина Милкова Тодорова
География и икономика  
 • Мариана Атанасова Христова
Български език и литература, руски език  attanasova1@abv.bg
 • Златка Евгениева Енчева

кл. ръководител V клас,

Български език и литература

 supv.z.encheva@gmail.com
 • Деница Руменова Крумова

кл. ръководител XI клас,

Английски език

 supv.krumova@gmail.com
 • Цветомира Недкова Георгиева

кл. ръководител VII клас,

Английски и немски език

 supvgeorgieva@gmail.com
 • Росица Вескова Стоянова

учител ГЦО,Английски език

 
 • Станаила Симеонова Нейкова
 Информатика и ИТ  stanaila.92@abv.bg
 • Калин Живков Колев

 кл. ръководител X клас,

Биология и Химия

 supv.kolev@gmail.com
 • Елена Станчева Желева

Математика

 lene_@abv.bg
 • Живка Николова Габровска

Математика и Физика

 jivka6g@abv.bg
 • Павлин Сенков Павлов
кл. ръководител XII клас, История и цивилизации  
 • Сашко Георгиев Проданов
учител ГЦО  
 • Тодор Радославов Тодоров

кл. ръководител VIII клас, Биология, География и Гражданско образование

 todortodorov1981@gmail.com
 • Луиза Викторовна Карагенова

кл. ръководител IX клас 

Музика и Изобразително изкуство

 luiza.ksp@mail.bg
 • Стоянка Александрова Гъркова
 кл. ръководител VI клас, технологии и предприемачество, БДП и ФВС  supv.garkova@gmail.com
 • Малина Димитрова Иванова
 Физическо възпитание и спорт  
 • Капка Димитрова Иванова
 Психолог, Пед. съветник kadiv@abv.bg