Facebook
СУ Панайот Волов
Средно училище в град Каспичан

Седмично разписание

НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

  • 15.09.2021 г.

 

НАЧАЛО НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

 • 02.02.2022 г. за І - ХІI клас


КРАЙ НА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

 • 31.05.2022 г. – І - ІII клас (14 учебни седмици)
 • 15.06.2022 г. – IV - VI клас (16 учебни седмици)
 • 30.06.2022 г. – VII  -XI клас (18 учебни седмици)
 • 12.05.2022 г. – XII клас (13 учебни седмици)

ВАКАНЦИИ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

 • есенна – 30.10.2021 г. – 01.11.2021 г. вкл.
 • коледна – 24.12.2021 г. – 03.01.2022 г. вкл.
 • междусрочна – 01.02.2021 г.
 • пролетна
  • за І-ХІ клас – 01.04. 2022 г. – 10.04.2022 г. вкл.
  • за ХІІ клас – 07.04. 2022 г. – 11.04.2022 г. вкл.

НЕУЧЕБНИ ДНИ

 • 18.05.2022 г. – ДЗИ по български език и литература
 • 20.05.2022 г. – ДЗИ по пожелание
 • 25.05.2022 г. – Неучебен присъствен ден
 • 26.05.2022 г. – Неучебен ден, патронния празник на СУ „Панайот Волов“, гр. Каспичан
 • 14.06.2022 г. – НВО по български език и литература в края на VІІ и на Х клас
 • 16.06.2022 г. – НВО по математика в края на VІІ и на Х клас