FacebookYoutube
СУ Панайот Волов
Средно училище в град Каспичан

Седмично разписание

НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

  • 15.09.2023 г.

 

НАЧАЛО НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

 • 06.02.2024 г. за І - ХІI клас


КРАЙ НА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

 • 29.05.2024 г. – І - ІII клас (14 учебни седмици)
 • 14.06.2024 г. – IV - VI клас (16 учебни седмици)
 • 28.06.2024 г. – VII  -XI клас (18 учебни седмици)
 • 13.05.2024 г. – XII клас (13 учебни седмици)

ВАКАНЦИИ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

 • есенна – 28.10.2023 г. – 01.11.2023 г. вкл.
 • коледна – 23.12.2023 г. – 02.01.2024 г. вкл.
 • междусрочна – 03.02.2024 г. – 05.02.2024 г. вкл.
 • пролетна:
  • за І-ХІ клас – 30.03. 2024 г. – 07.04.2024 г. вкл.
  • за ХІІ клас – 05.04.2024 г. – 07.04.2024 г. вкл.

НЕУЧЕБНИ ДНИ

 • 24.05.2024 г. – Неучебен ден, патронния празник на СУ „Панайот Волов“, гр. Каспичан
 • 17.05.2024 г. – ДЗИ по Български език и литература
 • 20.05.2024 г. – ДЗИ по пожелание
 • 19.06.2024 г. – НВО, 7 клас по Български език и литература
 • 21.06.2024 г. – НВО, 7 клас по Математика