FacebookYoutube
СУ Панайот Волов
Средно училище в град Каспичан

Дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания, както следва:


ІV клас:
Български език и литература – 27 май 2024 г., начало 10:00 часа
Математика – 28 май 2024 г., начало 10:00 часа


VІІ клас:
Български език и литература – 17 юни 2024 г., начало 10:00 часа
Математика – 19 юни 2024 г., начало 10:00 часа
Чужд език (по желание на ученика) – юни 2024 г., по график в зависимост от нивото


Х клас:
Български език и литература – 10 юни 2024 г., начало 09:00 часа
Математика – 12 юни 2024 г., начало 09:00 часа
Чужд език (по желание на ученика) – юни 2024 г., по график в зависимост от нивото
Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности (по желание наученика) – по график юни 2024 г.