FacebookYoutube

СУ Панайот Волов

Средно училище в град Каспичан

 

Прием след VII клас 2024/2025 в първия за област Шумен профил

"Физическо възпитание и спорт" 

СУ “Панайот Волов” – гр. Каспичан обявява прием след завършен VII клас в нов профил, който е единствен в Шуменска област – Физическо  възпитание и спорт през учебната 2024/2025 г.

 

 Профилиращи предмети: 

  • Физическо възпитание и спорт
  • Биология и здравно образование

  Стъпки за кандидатстване:

- В срок от 21.05 до 31.05.2024г., чрез класния ръководител се подава заявление за проверка на способностите по образец утвърден от МОН до Директора на училището, в което се обучава

- Изпитът за проверка на способностите ще се проведе в СУ ”Панайот Волов” в рамките на два дни – 26.06 – 27.06.2024г. с начален час 08:00 ч.

- Подаването на документи за участие в държавния план-прием ще се осъществи в срок от 08.07 до 10.07.2024г.

- Обявяване на първия етап на класиране - 12.07.2024г. (вкл.)

- Записване на класираните ученици в училищата или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране -15.07–17.07.2024г.