СУ Панайот Волов
Средно училище в град Каспичан

Проекти

Училището работи по проект: "Твоят час"

 

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ) В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ”

Национална програма "Без свободен час"