FacebookYoutube
СУ Панайот Волов
Средно училище в град Каспичан

ПРИЕМ 2024/2025

 

 

    СУ “Панайот Волов” – гр. Каспичан обявява прием след завършен VII клас в нов профил, който е единствен в Шуменска област – 

Физическо  възпитание и спорт през учебната 2024/2025 г.

 

 Профилиращи предмети: 

  • Физическо възпитание и спорт
  • Биология и здравно образование

      Профилът предлага отлични възможности за развитие в областта на спорта и здравословния начин на живот. Учениците ще се  обучават в съвременна и стимулираща учебна среда, спортна база с модерни съоръжения и оборудване под ръководството на висококвалифицирани преподаватели.

             Стъпки за кандидатстване:

- В срок от 21.05 до 31.05.2024г., чрез класния ръководител се подава заявление за проверка на способностите по образец утвърден от МОН до Директора на училището, в което се обучава

- Изпитът за проверка на способностите ще се проведе в СУ ”Панайот Волов” в рамките на два дни – 26.06 – 27.06.2024г. с начален час 08:00 ч.

- Подаването на документи за участие в държавния план-прием ще се осъществи в срок от 08.07 до 10.07.2024г.

- Обявяване на първия етап на класиране - 12.07.2024г. (вкл.)

- Записване на класираните ученици в училищата или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране -15.07–17.07.2024г. 

Реализацията на този профил има за цел учениците да надградят знанията, уменията и отношенията, усвоени в общообразователната подготовка, както и да придобият задълбочени компетентности в научни и/или приложни области във физическото възпитание и спорта.

След завършване на средното си образование, завършилите профил „Физическо възпитание и спорт“ могат:

- да продължат образованието си в български и чуждестранни университети

- да продължат развитието си сферата на различните видове спорт

- да продължат развитието си в професионални направления: „Медицина“, „Фармация“, „Стоматология“, „Ветеринарна медицина“ и други

 

Повече информация можете да видите на:

 ПРИЕМ 2024/2025 СУ “Панайот Волов” – гр.... - Панайот Волов Каспичан | Facebook

 

https://youtu.be/qsF5Cvke4TQ