Facebook
СУ Панайот Волов
Средно училище в град Каспичан

Средно училище “Панайот Волов” гр. Каспичан има сключен договор за сътрудничество с Национален военен университет „Васил Левски“ гр. Велико Търново, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ ( Факултет по технически науки ) и Департамента за информация, квалификация и продължаващо образование гр. Варна към ШУ „Епископ Константин Преславски“. Училището осъществява и съвместна дейност с Родолюбив комитет „Крум Страшний“.