СУ Панайот Волов
Средно училище в град Каспичан

Документи

Прикачени документи

Правилник за дейността на Средно Училище "Панайот Волов", гр. Каспичан
План за дейността на училището - 2017/2018г.
Стратегия за развитие - 2017/2018г.
Етичен кодекс
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи
Програма за превенция на ранното напускане на училище
Училищен учебен план - 1клас
Училищен учебен план - 2клас
Училищен учебен план - 3клас
Училищен учебен план - 4клас
Училищен учебен план - 5клас
Училищен учебен план - 6клас
Училищен учебен план - 7клас
Училищен учебен план - 8клас
Училищен учебен план - 9клас
Училищен учебен план - 10клас
Училищен учебен план - 11клас
Училищен учебен план - 12клас
Механизъм за противодействие на тормоза и насилието
План за сигурност за противодействие на тероризма
Етичен кодекс
План за дейността на училището - 2018/2019
Правилник за дейността на СУ"Панайот Волов", гр. Каспичан
Стратегия за развитие - 2018/2019
Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на децата и учениците от уязвими групи
Програма за превенция на ранното напускане на училище
Училищен учебен план - 2018/2019
Правилник - униформи 2019г.
Етичен кодекс - 2019/2020 учебна година
Стратегия за развитие на училището - 2019/2020 учебна година
План за дейността на училището - 2019/2020 учебна година
Училищни учебни планове - 2019/2020 учебна година
Правилник за дейността на училището - 2019/2020 учебна година
Мерки за повишаване качеството на образование - 2019/2020 учебна година
Програма за превенция на ранното напускане на училище - 2019/2020 учебна година
Програма за предоставяне на равни възможности - 2019/2020 учебна година